>> Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Zapotrzebowanie (usługi) Europejskiego banku ...
>> Szukasz możliwości biznesowe?Więcej możliwości biznesowych...

Domy dziecka

(dokumentacja 1/25 z 674)  stronica 1 / 27

Dom dziecka usług schronienia dla dzieci, bezdomnych, sierot i dzieci z ubogich słabych rodzin. Zapewnia dzieciom kształcenie, przygotowanie do powrotu do rodziny i przygotowuje je do życia. Dzieci są tak przygotowane do adopcji, lub po ukończeniu szkolenia do samodzielnego życia.

(dokumentacja 1/25 z 674)  stronica 1 / 27