>> Nenašli ste, čo ste hľadali? Dopytová služba Evropskej databanky... >> Hľadáte obchodné príležitosti?Viac obchodných príležitostí...

Lesné hospodárstvo

(záznamy 1/25 z 3343)  strana 1 / 134

Lesné hospodárstvo sa môže postarať o váš lesný pozemok, a to napríklad vysádzaním nových listnatých a ihličnatých stromov, celkovú údržbou lesného porastu alebo návrhom hospodárskeho plánu. Taktiež je možné využiť ťažobné služby alebo služby v poľovníctve(záznamy 1/25 z 3343)  strana 1 / 134