>> Nenašli ste, čo ste hľadali? Dopytová služba Evropskej databanky... >> Hľadáte obchodné príležitosti?Viac obchodných príležitostí...

Práce s odpadmi a skladovanie odpadov

(záznamy 1/25 z 2424)  strana 1 / 97

Zberné dvory či zberne odpadov sa postarajú o všetky typy odpadov. Železné aj neželezné kovy, papier, nebezpečné odpady, tlačené spoje z PC, autobatérie a akumulátory, elektronické odpady a biologické odpady, ktoré patria jedine na špeciálne odberné miestaSUEZ Využití zdrojů a.s.

SUEZ Využití zdrojů a.s.

Spoločnosť SITA CZ a.s. pôsobí na českom trhu od roku 1998. Sme konsolidovaná spoločnosť so stabilným zázemím a s ambicióznymi cieľmi. V našom odbore odpadového hospodárstva sa radíme medzi najväčšie a najperspektívnejšie podniky v Českej a Slovenskej republike. Výhody spolupráce s nami sú najmä v komplexnom prístupe pri riešení odstraňovania ...

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Komunální služby Praha

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Komunální služby Praha

Spoločnosť AVE CZ sa zaoberá zberom, spracovaním, znovuzhodnotením, dopravou a odstránením odpadu. Na území Českej republiky pôsobíme už od roku 1993. Naše služby odpadového hospodárstva poskytujeme komunálnym aj súkromným zákazníkom Základné segmenty trhu tvoria: - komunálne a priemyselné služby - sanácie starých ekologických ...

ALFA System s.r.o.

ALFA System s.r.o.

ALFA SYSTEM s.r.o je držiteľom certifikátu ISO 9001:2000, v súčasnosti je implementovaný systém EMS ISO 1401. Regenerácia aktívneho uhlia metódou termickej desorpcie. Ponuka regenerácie aktívneho uhlia zahŕňa: - prepravu použitého aktívneho uhlia od zákazníka vo veľkoobjemových aj maloobjemových obaloch (patrónoch) - vyprázdnenie patrón s ...

(záznamy 1/25 z 2424)  strana 1 / 97