AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Komunální služby Praha

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Komunální služby Praha

Spoločnosť AVE CZ sa zaoberá zberom, spracovaním, znovuzhodnotením, dopravou a odstránením odpadu. Na území Českej republiky pôsobíme už od roku 1993. Naše služby odpadového hospodárstva poskytujeme komunálnym aj súkromným zákazníkom Základné segmenty trhu tvoria: - komunálne a priemyselné služby - sanácie starých ekologických ...

SUEZ Využití zdrojů a.s.

SUEZ Využití zdrojů a.s.

Spoločnosť SITA CZ a.s. pôsobí na českom trhu od roku 1998. Sme konsolidovaná spoločnosť so stabilným zázemím a s ambicióznymi cieľmi. V našom odbore odpadového hospodárstva sa radíme medzi najväčšie a najperspektívnejšie podniky v Českej a Slovenskej republike. Výhody spolupráce s nami sú najmä v komplexnom prístupe pri riešení odstraňovania ...

ALFA System s.r.o.

ALFA System s.r.o.

ALFA SYSTEM s.r.o je držiteľom certifikátu ISO 9001:2000, v súčasnosti je implementovaný systém EMS ISO 1401. Regenerácia aktívneho uhlia metódou termickej desorpcie. Ponuka regenerácie aktívneho uhlia zahŕňa: - prepravu použitého aktívneho uhlia od zákazníka vo veľkoobjemových aj maloobjemových obaloch (patrónoch) - vyprázdnenie patrón s ...

(záznamy 1/25 z 2417)  strana 1 / 97