>> Nenašli ste, čo ste hľadali? Dopytová služba Evropskej databanky... >> Hľadáte obchodné príležitosti?Viac obchodných príležitostí...

Stavebný dozor

(záznamy 1/25 z 753)  strana 1 / 31

Stavebný dozor je nutný nielen z pohľadu legislatívy, ale aj kvôli bezpečnosti a správnosti vykonania stavebných úkonov. Dozor zabezpečí priebežnú kontrolu všetkých dôležitých stavebných prác, a to z hľadiska projektovej dokumentácie aj platných noriem.

SAFETY PRO s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o.

Firma SAFETY PRO s.r.o. so sídlom v Olomouci je firmou z Českej republiky, ktorá je členským štátom Európskej únie. Firma poskytuje kompletný servis v oblasti požiarnej ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vrátane odborného školenia. Našou špecializáciou je okrem iného aj inžinierska činnosť, s ktorou súvisí zabezpečenie ...

(záznamy 1/25 z 753)  strana 1 / 31