>> Nenašli ste, čo ste hľadali? Dopytová služba Evropskej databanky... >> Hľadáte obchodné príležitosti?Viac obchodných príležitostí...

Azylové domy

(záznamy 1/25 z 173)  strana 1 / 7

Azylové domy poskytujú pobyt na prechodnú dobu pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, azyl pri strate domova či pre matky s deťmi v zlej finančnej situácii. Zabezpečenie ubytovania vrátane stravy, podpora samostatnosti a sebavedomia, pomoc s úradmi.

(záznamy 1/25 z 173)  strana 1 / 7