>> Nenašli ste, čo ste hľadali? Dopytová služba Evropskej databanky... >> Hľadáte obchodné príležitosti?Viac obchodných príležitostí...

Certifikácia a homologizácia

(záznamy 1/25 z 201)  strana 1 / 9

Certifikácia je zárukou kvality a fungovania výrobkov a spotrebičov podľa aktuálnych a platných noriem. Zabezpečte kontrolu kvality produktov a služieb, testovanie spôsobilosti pracovníkov či posúdenie zhody výrobkov s technickými požiadavkami.

Český metrologický institut

Český metrologický institut

Náš inštitút zabezpečuje jednotnosť, presnosť, kalibráciu a overovanie meradiel a merania vo všetkých odboroch vedeckej, technickej aj ekonomickej činnosti. Spolupracujeme s množstvom medzinárodných firiem. Zabezpečujeme služby: - fundamentálnej metrológie - uchovávanie a rozvoj štátnych etalónov - výskum a vývoj v metrológii - prenos ...

DEKRA CZ a.s.

DEKRA CZ a.s.

Spoločnosť DEKRA Certification s.r.o. je súčasťou medzinárodnej korporácie DEKRA so sídlom v Stuttgarte, ktorá zabezpečuje svojim zákazníkom služby v oblasti priemyselných služieb už od roku 1925. Na českom trhu ponúka komplexné služby v oblasti certifikácie systémov manažmentu a procesov, výrobkovej certifikácie, ISO audity, integrované audity, ...

PAVUS, a.s.

PAVUS, a.s.

Expertízne posudky Klasifikácia výrobkov podľa požiarnej odolnosti Klasifikácia výrobkov podľa reakcie na oheň Rozšírené aplikácie výsledkov skúšok Stanovenie rozsahu skúšok Technická optimalizácia Ďalšie služby (konzultácie v oblasti posúdenia zhody a certifikácie výrobkov a systémov akosti v stavebníctve, technická pomoc pri spracovaní ...

(záznamy 1/25 z 201)  strana 1 / 9