>> Nenašli ste, čo ste hľadali? Dopytová služba Evropskej databanky... >> Hľadáte obchodné príležitosti?Viac obchodných príležitostí...

Laboratóriá

(záznamy 1/25 z 1143)  strana 1 / 46

Každé profesionálne laboratórium musí byť vybavené chladničkou, dezinfekčnými prostriedkami, meradlami, váhami, chemikáliami, dávkovačmi, špeciálnym nábytkom, kúpeľmi, sterilizátormi a ďalšou nevyhnutnou technikou pre čo najpresnejšie výsledky.

Státní veterinární ústav Jihlava

Státní veterinární ústav Jihlava

Státní veterinární ústav Jihlava (Štátny veterinárny ústav Jihlava). Akreditované skúšobné laboratórium č. 1129. Veterinárne laboratórne služby a konzultácie. Virologické, sérologické, parazitologické, bakteriologické, patologické, molekulárno-biologické a chemické vyšetrenia v oblasti zdravia, chorôb a chorôb zvierat. Komplexné laboratórne ...

Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika Praha

Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika Praha

Spoločnosť Biogen Praha, s.r.o. bola založená v roku 196. Zaoberáme sa distribúciou výrobkov pre molekulárnu biológiu. Ponúkame najmodernejšie technológie, služby a produkty: - Laboratórne plasty - Reagencie (činidlá) - Sekvenovanie DNA - Syntéza oligonukleotidov - Biobary. Ponuku laboratórnych plastov pre laboratóriá, nemocnice a ...

Státní veterinární ústav Praha

Státní veterinární ústav Praha

Sme príspevková organizácia zriadená Ministerstvom poľnohospodárstva Českej republiky. Realizujeme: - laboratórna diagnostika ochorení zvierat - analýzy a rozbory pre kontrolu zdravotnej nezávadnosti potravín, krmív a vody, surovín, stanovenie akostných parametrov. Zabezpečujeme školenie a vzdelávacie programy. Poskytujeme možnosť ...

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe (štátny podnik): -správa významných vodných tokov, činnosti spojené so zisťovaním a hodnotením stavu povrchových a podzemných vôd v oblasti povodia horného a stredného Labe a ďalšie činnosti, ktoré vykonávajú správcovia povodia. Závod Hradec Králové - pobočky: -vodné dielo Hučák - 495512480 -vodné dielo Předměřice nad Labem - ...

(záznamy 1/25 z 1143)  strana 1 / 46