Oferta została włożona dnia:25.05.2016
Firma oferty - sponsorem jest….

Genetrix s.r.o.

Surowce chemiczne dla przemysłu chemicznego, gumowego Czechy

Surowce chemiczne dla przemysłu chemicznego, gumowego Czechy

Surowce chemiczne dla przemysłu chemicznego, farbiarskiego, szklarskiego, farmaceutycznego, pirotechnicznego, gumowego dostarcza firma GENETRIX s.r.o. z siedzibą w Czechach.

Dostarczamy:
- dla przemysłu farbiarskiego dostarczamy wypełniacze i pigmenty do produkcji farb i lakierów, tlenek cynku
- dla przemysłu chemicznego surowce organiczne i anorganiczne, chemikalia
- dla przemysłu szklarskiego surowce do produkcji szkła
- dla produkcji paszy i mieszanek paszowych dostarczamy dodatki paszowe
- dla przemysłu pirotechnicznego substancje chemiczne wybuchowe, ekstremalnie i wysoce łatwopalne, utleniające, toksyczne, rakotwórcze, mutagenne
- dla przemysłu farmaceutycznego surowce do produkcji leków
- dla przemysłu gumowego tlenek cynku, kauczuk syntetyczny, kalafonię

Magazyn firmy GENETRIX s.r.o. znajduje się w Boguminie w budynku Bochemie na ul. Lidické.

Komunikat

Nadawca

captcha

łatwa droga za granicę

Prosimy o kontakt formą pisemną


Inne oferty firmy