Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž, prípravné kurzy na skúšky 2015

Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž, prípravné kurzy na skúšky 2015

Blíži sa termín 15.3.2015 dôležitý pre žiakov základných škôl - dátum, do kedy musia podať prihlášku na strednú školu.

Stredná škola mliekarenská - SPŠM Kroměříž Vás pozýva na prijímacie konanie 2015/2016.
Kto sa cíti nepripravený na testy, môže na našej škole absolvovať prípravné kurzy na skúšky v termíne január - marec 2015.

Do kurzov je možné sa prihlásiť aj v prípade, že na našu školu prihlášku nepodáte.
Cena kurzu za 9 lekcií je 300 Kč / uchádzač, splatná je do 28.1.2015.

Testy formou pero - papier z Českého jazyka a Matematiky sa uskutočnia 15.4.2015 a náhradný termín bude 14.5.2015.

Formulár prihlášky si môžete stiahnuť na našom webe - je nutné dodržať termín podania do 15.3.2015.

V rámci prijímacieho konania 2015/2016 na maturitné odbory SOŠ je SPŠM Kroměříž prihlásená do pilotného projektu overovania jednotných testov.
V prijímacom konaní s jednotnými testami budú uchádzači o štúdium hodnotení podľa týchto kritérií:
- výsledky vzdelania zo základnej školy odkiaľ sa hlási, výsledky centrálne zadávaných jednotných testov (CERMAT) z Českého jazyka a Matematiky.

Presné kritériá prijímacieho konania zverejní riaditeľ školy do 31.1.2015 na stránkach školy ospaspsm.cz .

Stále platí možnosť podať v rámci 1. kola prihlášky na dve stredné školy - obidva odbory vzdelania.
Poradie škôl v prihláške nie je záväzné, o voľbe školy sa odbore vzdelania sa rozhodne uchádzač až uplatnením svojho zápisového lístka.

Bližšie informácie získate na tel.: +420 724 205 316.

Text

Odosielateľ

captcha

Jednoduchá cesta do zahraničia

Kontaktný formulár


VIAC PONÚK FIRMY
Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ

Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ

Odbor potravinárstva ponúka široké možnosti uplatnenia, ak Vás láka štúdium v tomto odbore, príďte študovať do ČR a prihláste sa na VOŠP Kroměříž - vyššie odborné štúdium v odbore Spracovanie mlieka, Analýza potravín alebo Technológia a hygiena potravín, odbory sú určené pre absolventov stredných ...

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž