Ponuka bola vložená dňa:04.04.2017
Zadávateľom ponuky je firma

ANESO s.r.o. Správa nemovitostí Praha 6

Správa nehnuteľností pre majiteľov domov, bytové družstvá aj spoločenstvá vlastníkov Praha 6

Správa nehnuteľností pre majiteľov domov, bytové družstvá aj spoločenstvá vlastníkov Praha 6

Našim zákazníkom je k dispozícii kompletný balík služieb pokrývajúci uzatváranie a evidenciu nájomných zmlúv, zabezpečenie dodávky médií a servisu, vyúčtovanie služieb jednotlivých nájomcov, vyberanie a vymáhanie nájomného.

V našich nadštandardných službách sa postaráme o poistenie nehnuteľnosti zákazníka a o prípravu zmluvy, pravidelné platenie prenájmu pozemku, preverenie a odstránenie závad, revízie, vedenie účtovníctva, prevzatie pozemku do správy.

Na vlastné náklady máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vlastnou podnikateľskou činnosťou, vzniknuté výkonom správy nehnuteľností.

Text

Odosielateľ

captcha

Jednoduchá cesta do zahraničia

Kontaktný formulár


VIAC PONÚK FIRMY
Evidencia nájmu a prenájmu bytových aj nebytových priestorov v obecných bytových domoch Praha

Evidencia nájmu a prenájmu bytových aj nebytových priestorov v obecných ...

Pripravujeme, uzatvárame a evidujeme nájomné zmluvy, informujeme nájomníka o uvoľnení bytových jednotiek. Dohliadame nad nápravou porušenia poriadku a pokoja a zabezpečujeme bežné aj rozsiahle opravy. Vedieme evidenciu domov, bytov aj nebytových priestorov, ktoré spravujeme. Poskytujeme služby ...

ANESO s.r.o. Správa nemovitostí Praha 6