Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ

Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠVyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠVyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ

Odbor potravinárstva ponúka široké možnosti uplatnenia, ak Vás láka štúdium v tomto odbore, príďte študovať do ČR a prihláste sa na VOŠP Kroměříž - vyššie odborné štúdium v odbore Spracovanie mlieka, Analýza potravín alebo Technológia a hygiena potravín, odbory sú určené pre absolventov stredných škôl s maturitou.

Štúdium je denné trojročné alebo kombinované štvorročné zakončené absolutóriom, ktoré zahŕňa obhajobu záverečnej absolventskej práce a skúšky z odborných predmetov, a z cudzieho jazyka.

Absolventi sú schopní pracovať na vyšších riadiacich funkciách a rozhodovacích pozíciách v oblasti prípravy potravinárskych surovín, vývoja nových výrobkov a výroby a kontroly potravín. Môžu zastávať pozície vo výrobe potravinárskych prevádzok, v prevádzke hromadného stravovania, obchodných organizáciách a štátnej správe (napr. laboratórium štátneho dozoru potravín, štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia).

Ďalšie podrobnosti o štúdiu získate na našom webe.

Text

Odosielateľ

captcha

Jednoduchá cesta do zahraničia

Kontaktný formulár


VIAC PONÚK FIRMY
Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž, prípravné kurzy na skúšky 2015

Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž, prípravné kurzy na skúšky 2015

Blíži sa termín 15.3.2015 dôležitý pre žiakov základných škôl - dátum, do kedy musia podať prihlášku na strednú školu. Stredná škola mliekarenská - SPŠM Kroměříž Vás pozýva na prijímacie konanie 2015/2016. Kto sa cíti nepripravený na testy, môže na našej škole absolvovať prípravné kurzy na ...

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž