Państwowej inspekcji technicznej i pomiaru emisji należy przeprowadzać w określonych odstępach czasu. Oprócz podstawowych usług, STK i pomiary emisji można użyć i doradztwo, przeglądy techniczne pojazdów z zagranicy zarejestrowany kontroli lub ubezpieczenia, i rejestru pojazdów.