Bateria pozwala na załadunku, podnoszenia, przenoszenia i zbierając ciężkich materiałów budowlanych i innych ciężkich ładunków. Udźwig żurawi waha się w kilkadziesiąt ton. Crane pracy, dlatego są stosowane głównie w sektorze budowlanym, gdzie ułatwiają manipulacje.