Geometryczne plany, by określić granice działki i fundamentów budynków, w centrum połączeń sieci inżynierskich, dokumentacji, realizacji budowy i předprojekční uwagi fazy. Bez tych ważnych geodetických i usług geologicznych nie może się obejść praktycznie żadna budowa.