Budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wieże ciśnień i innych budowli wodnych odbywa się w celu poprawy jakości wody i jej dostawy. Oprócz tych budynków można zapewnić budowę i edycję obiektów hydrotechnicznych i strumieni, co oznacza stawów i grobli.