Paints, varnishes, stowarzyszenie primers, polyurethane bufora mass, polyurethane, epoksydowa and dispersion adhesives, środka czyszczącego thinners, solvents, and sealants belongs to a group of construction chemicals. This finds application in painting, installation, or construction of objects of various type.

MEDIUM INTERNATIONAL I. s.r.o. Vyroba tesnici materialy Bentonit
Czeski producent i eksporter materiałów uszczelniających i systemów uszczelniających nowej generacji. W naszej ofercie można znaleźć: - izolacje podziemnych części budynków przeciwko wodzie, również ciśnieniowej - bentonitowe pasy uszczelniające - bentonitowe maty do budowli ekologicznych - bentonitowe granulaty - kity i kleje na bazie ...