Rozwoju działalności w branży budowlanej obejmują wiele dodatkowych działań, które obejmują sporządzanie dokumentacji projektowej, zarządzanie budową, doradztwo, badania, analizy, a w dalszej kolejności również zapewnić upoważnionego inspektora i jego nadzór na budowie.