Skorzystaj wynajem, wykup i sprzedaż palet, transportowych, pocztowych, prokládek lub vic. W celu ułatwienia przetwarzania przystąpić do palet wózek widłowy.