Eksploatacji obiektów mieszkalnych typu panelu lub murowane domy dbają budowlanych i spółdzielni mieszkaniowych, które są w opisie pracy, w uzupełnieniu do porady prawnej i wiele innych działań, takich jak naprawy, które trafiają przeglądu instalacji gazowej.