Uprawa roślin, kwiatów, drzew i krzewów zależy korzystanie z odpowiednich produktów chemicznych, takich jak nawozy, powłok ochronnych, szkodników lub specjalny pokarm dla roślin zielonych. Należy zakupić do swojego ogrodu nasiona rośliny o wysokiej jakości.