Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň
Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava
Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava

Edukacja w Republice Czeskiej, jest realizowany w szkołach podstawowych, średnich, wyższych szkołach zawodowych oraz uczelniach, państwowych, społecznych lub prywatnych. Działalność naukowa odbywa się na specjalistycznych stanowiskach pracy, często na terenie kampusu w ramach szkolnictwa wyższego.