Działalność naukowo-badawcza w ośrodkach naukowych, w ostatnich latach, mająca na biochemii, nanotechnologia, biologia molekularna, badania w dziedzinie leczenia chorób nowotworowych, w zastosowaniach biomedycznych i innych dziedzinach. Fundacji na uniwersyteckiej glebie, w ramach dotacji lub profesjonalnych prac.