Biblioteka oferuje czytelnikom możliwość wypożyczenia książek, cizojazyčnou literaturę, profesjonalne czasopisma, literaturę artystyczną, audio, audio książki, edukacyjnymi literaturę lub tutoriale. Miejskie i уездные biblioteki często zapewniają dostęp do internetu, drukowania i meziknihovní pożyczki.