Edukacja w czeskich szkołach podstawowych gwarantuje uzyskanie podstawowej wiedzy i nieletnich w ramach wszystkich dyscyplin. Obowiązkowa obecność rozpoczyna się w wieku sześciu lat i trwa przez dziewięć lat. Edukacji podstawowej jest załączenie pierwszy i drugi gatunek.