Rozdzielnice NN I rozdzielni, trafostacji, napędy, zasilacze, AC/DC i filtry, wszystko to urządzenia, które znajduje zastosowanie w obszarach przemysłowych i w výrobnách. Które z nich są potrzebne właśnie dla ciebie?

Blumenbecker Prag s.r.o. Prumyslova automatizace Praha
Spółka Blumenbecker Prag s.r.o. produkuje kompletne projekty automatyki, zajmuje się projektowaniem oraz montażem rozdzielnic niskiego napięcia, kompleksowym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, instalacją systemów kamerowych oraz zastosowaniem zautomatyzowanych stacji roboczych. Wszystko to możemy wdrożyć do istniejącej linii ...