Działalność inwestycyjna w dostarczaniu profesjonalnych firm inwestycyjnych obejmuje przygotowanie inwestycji, egzamin inwestycyjnych zamierzeń, vodoprávní, budowy i zarządzania terytorialnego, aktywne poszukiwanie inwestorów, badania marketingowe i inne niezbędne inwestycji aktywności.