Ubezpieczenie osób obejmuje głównie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia chorobowego i ubezpieczenie emerytalne. W ramach dodatkowego ubezpieczenia można płacić ubezpieczenia inwalidztwa, ubezpieczenia na wypadek śmierci, ubezpieczenie dzieci i ubezpieczenia niezdolności do pracy.