Wagi przemysłowe, sklepowe, systemy sklepowe, znajdują zastosowanie w wielu typach sklepów. Ponadto, w sklepach i stosuje nawet opakowanie i sprzęt pomiarowy, gorny wózki, maszyny do czyszczenia podłogi, nářezové lub maszyny, opakowania maszyny.