Gospodarki leśnej planu może dbać o swoją leśnej kraju, dla przykładu, vysázením nowy drzew liściastych i iglastych, całkowita obsługa leśnictwo lub konstrukcja gospodarki. Ponadto, możliwe jest, aby korzystać mining services lub podczas polowania.