Jelenie, dziki, zające, dzikie kaczki, bażanty, sarny i mufloni uważane za zwierzęta. Użyj możliwość eksportu i importu przyrody, w celu dalszego jej hodowli, zakupu i sprzedaży. Możliwość udać się na połów lub uchwycić leśnej zwierzyny, i myśliwi organizowali polowania.