W ofercie innych produktów rolnych jest siano i słoma w okrągłych i kvádrových pakietach, upraw rolnych, přadné rośliny, worki, worki big bagi wielkopojemnościowe, nasiona, nasiona roślin i kultur, a nie w ostatniej kolejności również dodatkowe rolnej towarów.