>> Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Zapotrzebowanie (usługi) Europejskiego banku ...
>> Szukasz możliwości biznesowe?Więcej możliwości biznesowych...

Biopaliwo

(dokumentacja 1/18 z 18)  stronica 1 / 1

Biopaliwa są produkty otrzymane przetwarzaniem biomasy, można kupić jako biopaliw stałych w postaci logów, brykiety, palety i trocin, gaz, biopaliwa, które powstają w biogazowniach lub płynne biopaliwa, które wykorzystują w transporcie, jak biodiesel lub bioethanol.(dokumentacja 1/18 z 18)  stronica 1 / 1