Paliw stałych w kotłach zawierają kopalnych i odnawialnych paliwa. Wśród najczęściej stosowanych paliw kopalnych obejmują czarny i brązowy węgli, między tworzywa sztuczne drewno, nawet w postaci pelletu drzewnego lub brykietów. Paliwa stałe stanowią jest najtańszą opcją ogrzewania.

EMTB Trade s.r.o.
Spółka EMTB Trade s.r.o. z siedzibą w Ostrawie w Czechach, które są również członkiem Unii Europejskiej, zapewnia masowy transport drogowy i kolejowy materiałów i towaru po całej Europie. Zajmuje się sprzedażą hurtową paliw stałych. Za granicą mamy również swoich przedstawicieli, a mianowicie: - Węgry, KISCELLI IRODAHÁZ, Bésci út 126-128, ...