Oprócz klasycznych paliw, takich jak benzyna i olej napędowy zaczynają powszechnie stosować paliwa alternatywne, jak wodór, gaz ziemny, dalej propan-butan lub lotniczy nafta. Bezpieczne paliwo można kupić na stacjach benzynowych.