Dostawa gazu ziemnego znajdują się w prowadzeniu działalności gospodarczej w poszczególnych gminach. Obsługa sieci gazowej zarządzania, obsługi awaryjnej i likwidacji skutków sytuacji nadzwyczajnych, innych wydarzeń, przemysłu gazowego, a także budowę instalacji gazowej lub kontroli kotłów gazowych.