Wydobycie, przetwarzanie, lub sprzedaży bezpośredniej czarnych i kolorowych, rudy, pochodzący z republiki Czeskiej, jak i za granicą. Możesz wybrać pomiędzy rudami żelaza, jak magnetyt, hematyt, limonit lub neželeznými rudami typu boksytów, chromit, kobaltit, galenit i inne.