Centrala i spedycyjna obejmuje transport krajowy i międzynarodowy. Można go podzielić na samochodowe, morskie, lotnicze i kolejowe do przewozu. Transportowo-spedycyjnych, jak ekspresowy transport, dostawa towarów, eksport i import, magazynowanie są dostępne dla wszystkich.