Krajowy transport towarów przewozi klasycznych paczek standardowych pakietów i wyjątkowych ponadgabarytowych wydatków, kontenerów, materiałów sypkich i ciekłych substancji, zwykłych i niebezpiecznych. Wewnętrzne przewozu może być dokonana jednorazowo lub regularnie.