Prawidłowy ruch republiki i zaspokajanie potrzeb obywateli dbają władze i organizacje, które są miejskie i regionalne władze, finansowymi organami, kataster władze, sądy, konstytucji historyczny opieki, zarządzania, zasobów naturalnych, urzędu celnego, przyczyniając się do organizacji i inne.