Przy wykonywaniu władzy sądowniczej są stosowane przez sądy i prokuratury. Sądy rejonowe, regionalne sądy, naczelny sąd administracyjny, sądy najwyższe, sąd najwyższy REPUBLIKI i trybunał konstytucyjny służy do ochronnych legalności, są niezależne, bezstronne i w ich czołówce-sędzia.