Dom dziecka usług schronienia dla dzieci, bezdomnych, sierot i dzieci z ubogich słabych rodzin. Zapewnia dzieciom kształcenie, przygotowanie do powrotu do rodziny i przygotowuje je do życia. Dzieci są tak przygotowane do adopcji, lub po ukończeniu szkolenia do samodzielnego życia.