Odpowiedzi na swoje filozoficzne i ogólne problemy życia można znaleźć w etnicznych, religijnych i politycznych. Kościoły i wspólnoty religijne, a także partii politycznych i organizacji narodowych, grup etnicznych, rozwiązuje kwestie polityczne, ale także kulturowe i społeczne problemy.