Schroniska domu zapewniają pobyt czasowy okres dla osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej, azylu, w przypadku utraty lub domu dla matek z dziećmi w złej sytuacji finansowej. Zapewnienia zakwaterowania, w tym wyżywienie, opiekę rezydenta na władze, wspieranie samodzielności i pewności siebie.