Kolekcja dziedzińce lub w ogóle sběrny odpadów wykonają wszystkie rodzaje odpadów. Żelaza i metali kolorowych, papier, odpady niebezpieczne, drukowane połączenia z PC, baterii i akumulatorów, odpadów elektronicznych, lub bioodpady zawierają tylko na specjalne odběrná miejsca.