DTP studio oferują předtisková szkolenia, przygotowanie do druku, w tym tworzenie grafiki, edycji, tłumaczenia, korekta, przygotowanie dokumentów na drukarkę i wydrukować lub zakład tekstów. Praca z programami Adobe InDesign, Adobe FrameMaker lub Quark Xpress.