Organizacja wystaw, wernisaż, galerie, konferencji lub kongresów może realizować nie tylko w dużych výstavištích, ale także w małych studiach. W hotelu znajdują się sale na wystawy, organizacyjne, usługi, gastronomia, usługi reklamowe, lub tłumaczenie ustne i pisemne.

Wystawa Flora Olomouc, a.s. należy do przodujących czeskich organizacji wystaw i targów ogrodniczych, która dba o ogrody botaniczne, parki miejskie lub szklarnie kolekcyjne. Ciekawa i bogata wystawa przeznaczona jest nie tylko dla zwiedzających z Czech i Słowacji, ale również dla zagranicznych miłośników targów ogrodniczych. Rocznie realizujemy ...