Telekomunikacja i spojové usługi obejmują nie tylko klasycznej usługi telefonicznej, jak również połączenie internetowe, firm i gospodarstw domowych, telewizja kablowa i telewizja cyfrowa lub realizacji multimedialnych, sieci lub innych radiofonii i radiowe, usługi.