W menu komputerowych i usług internetowych jest sterowanie i oprogramowanie sieci komputerowe i internet, hosting, tworzenie stron internetowych, programowanie aplikacji, usług telekomunikacyjnych, korporacyjnych systemów informatycznych lub też IT-consulting.