Każdy profesjonalny pracownia powinna być wyposażona w chladničkami, środki dezynfekujące, měřidly, wagi laboratoryjne, naczynia, chemikaliami, dávkovači, specjalne meble, spa, sterylizatory i inny niezbędny sprzęt dla najbardziej dokładne wyniki.