Autobusová doprava Vám ponúka medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu osôb, transféry na letisko a prenájom autobusov a mikrobusov, luxusné a klimatizované vozidlá. V cestovných poriadkoch nájdete odjazdy pravidelných aj nepravidelných liniek do zahraničia.